TỰ GIỚI THIỆU

NGUYỄN BẢO DUY
CK5 - ĐHB
S/N: 20-11-1983
Một vợ & hai con!

Bạn bè Tất cả

 • xuanminhxuanminh
 • maytrangmaytrang
 • huydunghuydung
 • catandmousecatandmouse
 • phanxicophanxico
 • beheoconbeheocon

LƯU BÚT

 • vokimhop2016 March 9, 2018, 11:35 am
  vokimhop2016
 • kimhopvo3 September 8, 2016, 8:16 pm
  kimhopvo3
  Chúng ta Bất Tử trong nỗi sợ hãi khôn cùng của kẻ thù _ "miệng hùm gan thỏ đế" - "Con rắn độc nguy hiểm chỉ bởi nọc độc của nó"

  letter from LITURA
  (Đã đóng dấu & ký tên)
  emperorkirkwall Jun 21, 2012 Student Traditional Artist
 • kimhopvo3 September 8, 2016, 8:14 pm
  kimhopvo3
  Edit
  SAOHOCAP May 18, 2015 Professional Traditional Artist
  Đó là bao gồm toàn bộ sự chi trả của SAOHOCAP về việc Khủng Bố vào United Stades of America. Đơn giản là Con người ta đi làm việc cái cốt yếu cũng chỉ là việc thu được Lợi Nhuận _ số nhỏ hay lớn hay mức độ ko giới hạn cũng chỉ là việc thế thôi. Không thích rõ ràng thì càng tốt _ miễn là thu được Lợi nhuận. Thay mặt Hội Đồng Thánh Chiến , SAOHOCAP gửi lời cám ơn các thành viên trong suốt nhiều năm qua đã làm nên kỳ tích lớn lao ấy. Thank you very much!
  Chúng ta Bất Tử trong nỗi sợ hãi khôn cùng của kẻ thù _ "miệng hùm gan thỏ đế" - "Con rắn độc nguy hiểm chỉ bởi nọc độc của nó"

Xem tất cả